ANTIJANTEMIRIAM
≕ Coaching med Miriam Ekelund ≔
 
COACHINGOM MEGI MEDIAKONTAKTKURS
 
 
 

Føler du deg fastlåst? Kjenner du på uro, depresjon eller angst du ikke kan forklare? Har de siste års begivenheter gjort det vanskelig å forholde seg til dine nærmeste?

 


 

I tillegg til coaching, har jeg en mastergrad i Freds- og konfliktstudier fra University of Sydney, der jeg blant annet hadde fagene fredspsykologi, mekling og forsoningsarbeid. Gjennom disse studiene har jeg lært viktigheten av å starte dialog om underliggende konflikter før de får vokse seg store og uløselige.
 
Jeg har dessuten fordypet meg i temaet norsk jantelov. I boken «Du skal lide for fellesskapet» forklarer jeg hva Janteloven er og hvordan den kommer til uttrykk i det norske samfunnet. Jeg har sett på hvilke fysiske, psykiske og åndelige skadevirkninger en konform kultur kan ha for enkeltindividet, og jeg kan derfor hjelpe deg med å identifisere og drøfte disse mekanismene i ditt liv.
 
Jeg er en samtalepartner som er god til å lytte og stiller de viktige spørsmålene.
 
Mine spesialområder:

Lage et kart over dynamikker i din familie og gjennom dette bevisstgjøre deg på hvilken rolle du har tatt på deg og hvordan det preger dine relasjoner i dag.
Hjelp til å identifisere hvilke underliggende behov som styrer dine valg ved hjelp av Human Needs Theory.
Finne ut hvorfor du føler deg fastlåst og jobbe frem en systematisk plan for hvordan du kan oppnå det du ønsker på alle livets områder: helse & velvære, økonomi, relasjoner & familie, jobb & karriere, fritid & aktivitet og åndelig.
Mange opplever det som vondt og triggende når de blir forsøkt diskreditert gjennom bruk av stigmatiserende merkelapper. Jeg kan hjelpe deg med å bli bevisst på hva som skjer i disse situasjonene, slik at du kan få en sunn distanse der du observerer uten å absorbere. Når du greier å holde deg rolig, vil hendelsene ofte oppleves som mindre fornedrende og skamfulle.
Hjelp til å bearbeide endringer som har skjedd i samfunnet og ta et aktivt valg for hvordan du ønsker å leve i en raskt skiftende verden.
 


 

| Privacy | Returns |